Jak wynająć mieszkanie?

 • Sprawdź w Urzędzie Gminy czy w danej miejscowości funkcjonuje program Mieszkanie Plus oraz program dopłat Mieszkanie na start. W programie Mieszkanie Plus dostępne są mieszkania wykończone oraz w standardzie deweloperskim. Sprawdź jaki standard wykończenia został przewidziany w interesującej Cię inwestycji.
 • Dowiedz się jakie są opcje umowy – umowa najmu, umowa najmu z dojściem do własności.
 • W trakcie naboru organizowanego przez gminę złóż wniosek o zawarcie umowy najmu.
 • Dostarcz do gminy dokumenty potwierdzające zdolność czynszową oraz spełnienie warunków najmu wskazanych w uchwale Rady Gminy przez Twoje gospodarstwo domowe.
 • Jeżeli gmina pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, skontaktuje się z Tobą, a następnie przekaże inwestorowi listę najemców.
 • Od liczby przyznanych przez Gminę punktów będzie zależało, jakie będzie przysługiwało Ci prawo wyboru mieszkania spośród dostępnych w danej inwestycji.
 • Wynajmujący podpisze z Tobą umowę: najmu, najmu z dojściem do własności, albo umowę rezerwacyjną.
 • Po zawarciu umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej) złóż w Urzędzie Gminy wniosek o dopłatę do czynszu. Do wniosku należy dołączyć: kopię umowy najmu/umowy rezerwacyjnej, oświadczenia i zobowiązania wskazane w ustawie, w tym o liczbie osób w Twoim gospodarstwie domowym, dochodach za rok wskazany w ustawie, spełnianiu warunków majątkowych itd.
 • Wójt, burmistrz, bądź prezydent miasta w ciągu miesiąca rozpatrzy Twój wniosek. Otrzymasz informację o decyzji.
 • W przypadku pozytywnej decyzji, przyznana dopłata będzie przekazywana przez Gminę wynajmującemu. Zostaniesz poinformowany o wysokości czynszu po uwzględnieniu dopłaty.

1. Ocena zdolności czynszowej

Osoby aktywne zawodowo
(osoby pracujące na podstawie umowy)

 • Zaświadczenie o zarobkach: wynagrodzenie średnie z ostatnich 3 miesięcy (brutto i netto); lub PIT za poprzedni rok.
 • Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli posiada).
 • Decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia 500+.
 • Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.
 • Upoważnienie na weryfikację BIG.

Osoby uczące się
(studenci, doktoranci)

 • Zaświadczenie o przyznanym stypendium oraz wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące potwierdzający wpływy stypendium.
 • Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli posiada).
 • Decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia 500+.
 • Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.
 • Upoważnienie na weryfikację BIG.

Osoby mające ustalone prawo do świadczeń ZUS
(emerytury, renty, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie)

 • Ostatni odcinek emerytury, renty lub przekaz pocztowy/wyciąg z konta potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego.
 • Ostatni odcinek ZUS lub przekaz pocztowy/wyciąg z konta potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego.
 • Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli posiada).
 • Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody.
 • Upoważnienie na weryfikację BIG.

2. Wniosek o dopłaty

 • Kopia umowy najmu bądź kopia umowy rezerwacyjnej.
 • Oświadczenie o liczebności gospodarstwa domowego.
 • Oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.
 • Oświadczenie o nie posiadaniu prawa własności do lokalu mieszkalnego, bądź domu jednorodzinnego; nieposiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat, jeżeli takie były już przyznane.

Wysokość czynszu

W programie Mieszkanie Plus nie ma jednej ogólnopolskiej stawki czynszu. Istotnym czynnikiem wpływającym na koszt najmu jest rodzaj mieszkania, wysokość nakładów inwestycyjnych, lokalizacja mieszkań oraz standard wykończenia.

Wysokość czynszu jest także zależna od formy najmu. Czynsz będzie niższy dla osoby, która jest zainteresowana najmem mieszkania, a wyższy w przypadku umowy najmu z dojściem do własności. W tym drugim przypadku w czynszu zawarta jest również rata wykupu mieszkania. We wszystkich przypadkach do stawki czynszu należy doliczyć opłatę eksploatacyjną lokalu oraz opłatę za media według licznika.

O wysokości czynszu mogą współdecydować również samorządy w oparciu o lokalną politykę rozwoju gminy. Co ważne, od stycznia 2019 roku najemcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus mogą wystąpić o dopłatę do czynszu, co pozwoli im istotnie obniżyć wysokość ponoszonych obciążeń z tytułu najmu mieszkań.

Najemcy mieszkania w Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

Dopłaty do czynszu

Od 1 stycznia 2019 roku każdy najemca spełniający ustawowe kryteria, może ubiegać się o dopłatę do czynszu. Za nabór najemców do programu odpowiada gmina w oparciu o umowę z inwestorem. Dopłaty przysługują najemcy przez 15 lat, jednak będzie on podlegał corocznej weryfikacji, czy spełnia warunki ustawowe. Dopłaty przysługują zarówno w przypadku najmu, jak i najmu z opcją dochodzenia do własności mieszkania.

Jak starać się o dopłaty?

 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dopłaty jest zawarcie umowy najmu bądź umowy z dojściem do własności. Upewnij się, że inwestycja, w której planujesz wynająć mieszkanie, jest objęta programem Mieszkanie na Start. Taką informację uzyskasz w urzędzie gminy bądź na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-na-start/.
 2. Po podpisaniu umowy złóż w urzędzie gminy wniosek o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start.
 3. Aby otrzymać dopłatę musisz spełniać kryteria dochodowe i nie możesz posiadać tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania.
 4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w ciągu miesiąca rozpatrzy Twój wniosek i otrzymasz informację o decyzji.
 5. Przyznana dopłata będzie przekazywana wynajmującemu, a Twój czynsz zostanie pomniejszony o kwotę dopłaty.

W programie dopłat limity dochodowe zostały ustalone w oparciu o szczegółowe analizy ekonomiczne. Uwzględniono możliwość wynajmu, także z opcją dojścia do własności, mieszkania o standardowej powierzchni, przy założeniu że wydatki na mieszkanie nie powinny przekraczać 40 proc. ogólnych wydatków gospodarstwa domowego.

Przy sprawdzaniu dochodów gospodarstwa domowego liczone są dochody netto, na zasadach określonych w art. 5 Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Limity te, według danych za 2017 rok, wynoszą:

Gospodarstwo Domowe Limit dochodów (netto)
% w zł w zł/os
1-osobowe 60,0 2562,91 2562,91
2-osobowe 90,0 3844,36 1922,18
3-osobowe 120,0 5125,81 1708,60
4-osobowe 150,0 6407,22 1601,82
5-osobowe 180,0 7688,72 1537,73
6-osobowe 210,0 8970,17 1495,03

Dojście do własności

Program Mieszkanie Plus, oprócz opcji najmu, daje także możliwość stopniowego dochodzenia do własności lokalu. Zasady dojścia do własności oraz wymagane dokumenty zostały określone w Ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Czynsz w opcji z dochodzeniem do własności jest wyższy niż za sam najem, zawiera on bowiem ratę za wykupienie mieszkania. Dojście do własności jest realizowane na zasadach komercyjnych. To oznacza, że całkowity kapitał spłacany w ratach czynszu jest równy nakładom inwestycyjnym. Wraz z kolejną zapłaconą ratą maleje wartość kapitału pozostała do spłaty, a z nią wielkość miesięcznych odsetek. Dzięki temu, przy zachowaniu stałej kwoty czynszu, coraz większa jej część będzie przeznaczana bezpośrednio na wykup mieszkania.

Co do zasady dochodzenie do własności mieszkania jest możliwe przez okres od 15 do 30 lat. Najemcy, którzy zdecydują się na tę opcję, mogą się również ubiegać o dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start.

Osiedle Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej , woj. lubelskie

Jakość mieszkań i otoczenia

Zapewnienie dostępnych cenowo mieszkań oraz tworzenie przyjaznych do życia przestrzeni jest kluczowym wyzwaniem, przed którym staje program Mieszkanie Plus. We współpracy z najwybitniejszymi polskimi architektami poszukiwane są innowacyjne rozwiązania zarówno w sferze funkcjonalnej, jak i przestrzennej.

Mieszkanie Plus to także odpowiedzialne podejście do urbanistyki i dążenie do stworzenia optymalnego środowiska mieszkaniowego. Układy urbanistyczne projektowanych osiedli zapewniają dostęp do przestrzeni wspólnych, które integrują i budują więzi sąsiedzkie, a także odpowiadają potrzebom różnych grup mieszkańców – od ludzi młodych, przez rodziny z dziećmi aż po seniorów.

Mieszkania powstają w bezpośrednim sąsiedztwie niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej, z dogodnym dostępem do komunikacji zbiorowej, szkół, przedszkoli, placówek ochrony zdrowia oraz terenów rekreacyjnych.

Optymalizacja kosztu budowy w programie Mieszkanie Plus oparta jest m.in. o standaryzację rozwiązań architektonicznych i wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych. To pozwala oferować nie tylko najwyższą jakość techniczną i użytkową, ale też czynsze dostępne m.in. dla osób słabiej uposażonych.

Mieszkanie wykończone „pod klucz” w Jarocinie

Likwidacja użytkowania wieczystego

W 2019 roku nastąpi automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Prawo własności jest bezdyskusyjnie silniejsze niż prawo użytkowania wieczystego. Jest ono nieograniczone w czasie, podczas gdy w przypadku użytkowania wieczystego trzeba o nie wnioskować, kiedy zbliża się ku końcowi.

Dotychczas w polskim prawie istniała możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, jednak była ona na tyle czasochłonna, że niewiele osób decydowało się na ten ruch. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem społecznym rząd zdecydował się na automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi we własność. Ustawa została przygotowana w ramach prac nad realizacją programu Mieszkanie Plus.

Opłata, którą wnosili użytkownicy wieczyści gruntów, będzie ponoszona nadal z tytułu własności. Przyszły właściciel będzie uiszczał opłatę przez 20 lat. Po tym czasie stanie się właścicielem gruntu.

Opłatę będzie także można wnieść jednorazowo. Wówczas w odniesieniu do gruntów państwowych będzie udzielany upust – w 2019 roku, przy jednorazowej płatności, przewiduje się bonifikatę w wysokości 60 proc., a w kolejnych latach będzie ona malała o 10 proc.

Plusem przekształcenia jest też fakt, że w przypadku prawa własności płaci się podatek od nieruchomości gruntu, a ten jest o wiele niższy niż opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego.

Premier Mateusz Morawiecki i Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk z najemcami Mieszkań Plus w Białej Podlaskiej

Skip to content

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności. polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close