RODZINA

W PROGRAMIE MIESZKANIE PLUS

Jak wynająć mieszkanie?


Program Mieszkanie Plus ma ułatwiać dostęp Polaków do własnego M! Wynajęcie mieszkania to tylko 10 kroków!

Sprawdź czy w Twojej miejscowości funkcjonuje program Mieszkanie Plus oraz program dopłat Mieszkanie na start. Możesz to zrobić w Urzędzie Gminy.

Dowiedz się jakie są opcje umowy. Do wyboru są dwie: umowa najmu lub umowa najmu z dojściem do własności.

Złóż wniosek o zawarcie umowy najmu, kiedy w gminie rozpocznie się nabór do programu.

Dostarcz dokumenty potwierdzające zdolność czynszową* oraz spełnienie warunków najmu wskazanych w uchwale Rady Gminy przez Twoje gospodarstwo domowe. Dokumenty należy złożyć oczywiście w Urzędzie Gminy.

Oczekuj na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli gmina pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, skontaktuje się z Tobą. Listę z najemcami przekaże inwestorowi.

Wybierz mieszkanie. Prawo wyboru mieszkania spośród dostępnych w danej inwestycji będzie zależało od punktów, które przyzna Ci gmina w czasie oceny wniosków.

Podpisz umowę najmu. Wynajmujący podpisze z Tobą odpowiednią umowę: najmu, najmu z dojściem do własności lub umowę rezerwacyjną.

Złóż wniosek o dopłatę do czynszu. Pamiętaj – możesz to zrobić dopiero po zawarciu umowy najmu (lub umowy rezerwacyjnej). Wniosek złóż w Urzędzie Gminy.

Czekaj na rozpatrzenie wniosku. Wójt, burmistrz bądź prezydent miasta w ciągu miesiąca rozpatrzy Twoją prośbę. Otrzymasz informację o decyzji.

Ciesz się dopłatą i… korzystaj z mieszkania! W przypadku pozytywnej decyzji przyznana dopłata będzie przekazywana przez gminę bezpośrednio wynajmującemu. Zostaniesz poinformowany o wysokości czynszu po uwzględnieniu dopłaty. Sprawdź (kliknij), czy uzyskasz dopłatę.

Ocena zdolności czynszowej – dowiedz się więcej!

Ocena zdolności czynszowej to dokument niezbędny do złożenia wniosku o wynajem mieszkania. W zależności od tego, czy jesteś osobą pracującą, studentem czy seniorem – potrzebne będą inne dokumenty, na podstawie których ta ocena zostanie wystawiona.

Osoby aktywne zawodowo (osoby pracujące na podstawie umowy)

Dokumenty potrzebne do wystawienia oceny zdolności czynszowej:

 • Zaświadczenie o zarobkach: wynagrodzenie średnie z ostatnich 3 miesięcy (brutto i netto) lub PIT za poprzedni rok. 
 • Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli istnieją).
 • Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczenia 500+.
 • Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody. 
 • Upoważnienie na weryfikację BIG.

Osoby uczące się (studenci, doktoranci)

Dokumenty potrzebne do wystawienia oceny zdolności czynszowej:

 • Zaświadczenie o przyznanym stypendium oraz wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące potwierdzający wpływy stypendium. 
 • Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli istnieją). 
 • Decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia 500+.
 • Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane przychody.
 • Upoważnienie na weryfikację BIG. nts.

Osoby mające ustalone prawo do świadczeń ZUS (emerytury, renty, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie)

Dokumenty potrzebne do wystawienia oceny zdolności czynszowej:

 • Ostatni odcinek emerytury, renty lub przekaz pocztowy/wyciąg z konta potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego.
 • Ostatni odcinek ZUS lub przekaz pocztowy/wyciąg z konta potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego. 
 • Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli są).
 • Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody. 
 • Upoważnienie na weryfikację BIG. 

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać dopłaty do czynszu?

Wniosek o dopłaty, oprócz oceny zdolności czynszowej, powinien zawierać:

 • Kopia umowy najmu bądź kopia umowy rezerwacyjnej.
 • Oświadczenie o liczebności gospodarstwa domowego.
 • Oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. 
 • Oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności do lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego; nieposiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat, jeżeli takie były już przyznane.

Wysokość czynszu


W programie Mieszkanie Plus nie ma jednej ogólnopolskiej stawki czynszu. Każde mieszkanie jest inne, każda miejscowość jest inna.

Jakie czynniki wpływają bezpośrednio na wysokość czynszu?

 • rodzaj mieszkania,
 • wysokość nakładów inwestycyjnych,
 • lokalizacja mieszkań,
 • standard wykończenia,
 • formy najmu.

W tym miejscu warto nieco więcej dowiedzieć się o ostatnim wspomnianym czynniku – formie najmu.

Czynsz będzie niższy dla osoby, która jest zainteresowana najmem mieszkania, a wyższy w przypadku umowy najmu z dojściem do własności. W tym drugim przypadku w czynszu zawarta jest również rata wykupu mieszkania. We wszystkich przypadkach do stawki czynszu należy doliczyć opłatę eksploatacyjną lokalu oraz opłatę za media – według licznika.

szczęśliwa rodzina z 2 dzieci, rodzina siedzi na kanapie i przytula swoje dzieci, mieszkanie+

O wysokości czynszu mogą współdecydować również samorządy w oparciu o lokalną politykę rozwoju gminy. Co ważne, od stycznia 2019 roku najemcy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus mogą wystąpić o dopłatę do czynszu, co pozwoli im istotnie obniżyć wysokość ponoszonych obciążeń z tytułu najmu mieszkań.

Dopłaty do czynszu


Od 1 stycznia 2019 roku każdy najemca spełniający wskazane w ustawie kryteria, może ubiegać się o dopłatę do czynszu. Taką możliwość mają zarówno osoby tylko wynajmujące mieszkanie, jak i osoby jednocześnie wynajmujące mieszkanie i dochodzące do jego własności.

Jak starać się o dopłaty?


Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dopłaty jest zawarcie umowy najmu bądź umowy z dojściem do własności. Upewnij się, że inwestycja, w której planujesz wynająć mieszkanie, jest objęta programem Mieszkanie na Start. Taką informację uzyskasz w urzędzie gminy bądź na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Złóż odpowiedni wniosek

Po podpisaniu umowy złóż w urzędzie gminy wniosek o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start.

Sprawdź formalności

Aby otrzymać dopłatę musisz spełniać kryteria dochodowe. Dodatkowo nie możesz posiadać tytułu własności lub współwłasności innego mieszkania.

Czekaj na decyzję

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w ciągu miesiąca rozpatrzy Twój wniosek. Otrzymasz informację o decyzji.

Ciesz się dopłatą

Przyznana dopłata będzie przekazywana wynajmującemu, a Twój czynsz zostanie pomniejszony o kwotę dopłaty.

Proste? Proste!

Jak długo można korzystać z dopłat?

Dopłaty przysługują najemcy przez 15 lat, ale co roku podlegają weryfikacji. To oznacza, że co roku odpowiedni urząd sprawdza, czy osoba korzystająca z mieszkania i dopłat spełnia określone w ustawie warunki.

Czy jest określony dochód, którego przekroczenie odbiera prawo do otrzymywania dopłat?

W programie dopłat limity dochodowe zostały ustalone w oparciu o szczegółowe analizy ekonomiczne. Uwzględniono możliwość wynajmu mieszkania (także z opcją dojścia do własności) o standardowej powierzchni. Z założenia wydatki na mieszkanie nie powinny przekraczać 40 proc. ogólnych wydatków gospodarstwa domowego.

Po nowelizacji, która obowiązuje od 15 sierpnia 2019 r. limity dla MnS wynoszą:

 • w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,
 • w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym, czyli:

Gospodarstwo DomoweLimit dochodów (netto)
%w złw zł/os
1-osobowe100,04585,034585,03
2-osobowe140,06419,03209,5
3-osobowe180,08253,12751,0
4-osobowe220,010087,12521,8
5-osobowe260,011921,12384,2
6-osobowe300,013755,12292,5

Dojście do własności


Program Mieszkanie Plus, oprócz opcji najmu, daje także możliwość stopniowego dochodzenia do własności lokalu. Zasady dojścia do własności oraz wymagane dokumenty zostały określone w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.dnocześnie wynajmujące mieszkanie i dochodzące do jego własności.

Czynsz w opcji z dochodzeniem do własności jest wyższy niż za sam najem. Dlaczego? Zawiera ratę za wykupienie mieszkania. Dojście do własności jest realizowane na zasadach komercyjnych. To oznacza, że całkowita wartość mieszkania spłacana jest w ratach, w czynszu. 

Jak długo może trwać przejmowanie mieszkania na własność?

Dochodzenie do własności mieszkania jest możliwe przez okres od 15 do 30 lat. Najemcy, którzy zdecydują się na tę opcję, mogą się również ubiegać o dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start.

Jakość mieszkań i otoczenia


Wybudować budynek mieszkalny, mieszkania – nie jest sztuką. Sztuką jest umieścić je w takiej przestrzeni, która będzie przyjazna dla mieszkańców. 

W ramach programu Mieszkanie Plus chcemy nie tylko zapewnić mieszkania w odpowiedniej przestrzeni, ale również w dogodnej cenie.

inżynier czytający plan budowy, w koszuli w paski i białym kasku, w tle budowa osiedla, mieszkanie+
Najlepsi architekci
We współpracy z najwybitniejszymi polskimi architektami poszukujemy innowacyjnych rozwiązań zarówno w sferze funkcjonalnej, jak i przestrzennej.
osiedle bloków wśród zieleni, zaparkowane auta na parkingu, mieszkanie+
Mądre planowanie
Ważne jest nie tylko zadbanie o nowych mieszkańców, ale również wpisanie się w miasto. Mieszkanie Plus to promowanie odpowiedzialnego podejścia do urbanistyki.
Wspólne przestrzenie
Tworzymy przestrzenie, które integrują i budują więzi sąsiedzkie, a także odpowiadają potrzebom młodych ludzi, rodzin z dziećmi seniorów.
duże osiedle, bloki, spacerujący ludzie wśród zieleni, mieszkanie+
Niezbędne usługi
Budujemy blisko niezbędnej infrastruktury, z dogodnym dostępem do przystanków, szkół, placówek ochrony zdrowia oraz terenów rekreacyjnych.
dwójka inżynierów, kobieta i mężczyzna, czytający plan budowy, ubrani w odblaskowe kamizeli i zielone kaski, mieszkanie+
Wyznaczamy standardy
Optymalizacja kosztu budowy oparta jest m.in. o standaryzację rozwiązań architektonicznych i wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych.
szczęśliwa rodzina siedzi na kanapie, tata trzyma dziecko na kolanach, mama przytula się do nich, telewizor, kanapa, stolik, laptop, mieszkanie+
Wysoka jakość w dobrej cenie
Zastosowane rozwiązania pozwalają oferować nie tylko najwyższą jakość techniczną i użytkową, ale też czynsze dostępne m.in. dla osób słabiej uposażonych.

Czym różni się własność od użytkowania wieczystego?

Czym się różnią te dwa prawa?

Podstawową różnicą jest to, że prawo własności jest nieograniczone w czasie. W przypadku użytkowania wieczystego trzeba o nie wnioskować, kiedy zbliża się ku końcowi.

Dlaczego wprowadzono zmianę?

Dotychczas w polskim prawie istniała możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Była to jednak procedura na tyle czasochłonna, że niewiele osób decydowało się na ten ruch. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem społecznym rząd zdecydował się na automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi we własność. Ustawa została przygotowana w ramach prac nad realizacją programu Mieszkanie Plus.

Jak opodatkowane są te dwa prawa?

W przypadku prawa własności płaci się podatek od nieruchomości gruntu, a ten jest o wiele niższy niż opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego.

Co z opłatami?

Opłata, którą wnosili użytkownicy wieczyści gruntów, będzie ponoszona nadal z tytułu własności. Przyszły właściciel będzie uiszczał opłatę przez 20 lat. Po tym czasie stanie się właścicielem gruntu.

Opłatę będzie także można wnieść jednorazowo. Wówczas w odniesieniu do gruntów państwowych będzie udzielany upust – w 2019 roku, przy jednorazowej płatności, przewiduje się bonifikatę w wysokości 60 proc., a w kolejnych latach będzie ona malała o 10 proc.

Język | Language

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close