PRZEDSIĘBIORCY

W PROGRAMIE MIESZKANIE PLUS

Szybsza ścieżka realizacji inwestycji


Program Mieszkanie Plus oferuje przedsiębiorcom szybszą niż dotychczasową ścieżkę realizacji inwestycji mieszkaniowych. Wszystko za sprawą wprowadzonej
tzw. specustawy mieszkaniowej.

Dzięki specustawie mieszkaniowej:

  • zostały uproszczone procedury przygotowania inwestycji mieszkaniowych,
  • zostały uproszczone procedury realizacji inwestycji mieszkaniowych,
  • wprowadzono zróżnicowanie standardów w zależności od wielkości gminy.

Co to dokładnie oznacza?

Na podstawie specustawy przedsiębiorca może uzyskać ułatwienia (i zobowiązać się do stosowania ograniczeń) dla przedsięwzięcia obejmującego budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstanie budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10.

Ułatwienia służą wszystkim inwestorom budowlanym i jednocześnie zapewniają wprowadzenie standardów urbanistycznych. O te miejskie standardy dbamy na każdym etapie etapie uzyskiwania decyzji i realizacji inwestycji. 

Specustawa pozwala też przedsiębiorcom na realizację inwestycji na gruntach, które do tej pory nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntach pokolejowych, powojskowych czy poprzemysłowych. 

Dopłaty dla najemców


Program Mieszkanie Plus to realna zachęta dla przedsiębiorców do inwestycji w budowę mieszkań na wynajem.

Od 1 stycznia 2019 roku ruszył system dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań. To nie tylko wsparcie dla mieszkańców,
ale i dla przedsiębiorców. 

Jak to możliwe?

  • Program dopłat do czynszu pozwala przedsiębiorcom na rozszerzenie dotychczasowej skali działalności o nowy rynek z dużym potencjałem na stabilne i długoletnie źródło przychodów czynszowych.
  • Dzięki zastosowaniu dopłat do czynszów oraz włączeniu gmin w proces naboru najemców zmniejsza się ryzyko braku odpowiedniego popytu na mieszkania na wynajem budowane w oparciu o zasady rynkowe.
  • Zwiększenie możliwości finansowych najemców pozwala im terminowo opłacać czynsz, co dodatkowo zmniejsza ryzyka po stronie inwestorów.

Co zrobić, by wziąć udział w programie Mieszkanie Plus jako przedsiębiorca?

Aby dana inwestycja mieszkaniowa była objęta programem dopłat do czynszu, inwestor musi podpisać umowę z gminą. Dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy. Mogą to być nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania znajdujące się w istniejącym budynku mieszkalnym na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, poddanym remontowi lub przebudowie.

Od stycznia 2019 roku wsparcie będzie obsługiwane przez samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Dopłat.

Konkursy urbanistyczno-architektoniczne


Program Mieszkanie Plus to realna zachęta dla przedsiębiorców do inwestycji w budowę mieszkań na wynajem.

Budynki i przestrzenie, które powstają w ramach programu Mieszkanie Plus mają być nowoczesne, przyjazne rodzinom i społecznościom. Dlatego muszą spełniać konkretne standardy – nie tylko techniczne, ale i urbanistyczne. 

Aby osiągnąć zakładaną jakość organizowane są otwarte konkursy urbanistyczno-architektoniczne. W zależności od lokalizacji, partnerami konkursów, zapewniającymi ich transparentność i wysoki poziom merytoryczny, są zwykle wydziały architektury miejscowych uczelni technicznych oraz lokalne oddziały Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Kliknij i dowiedz się, w jakich konkursach możesz wziąć teraz udział!

Współpraca – zgłoś projekt


Program Mieszkanie Plus jest realizowany w ścisłym partnerstwie z przedsiębiorcami. W ramach współpracy z inwestorami prywatnymi możliwe są różne modele współpracy biznesowej. Oto niektóre modele współpracy biznesowej w programie Mieszkanie Plus.

architekt w białym kasku i odblaskowej kamizelce rozkłada na ścianie plan budowy, mieszkanie+
Zakup gruntu
Również zakup gruntu z projektem, pozwoleniem na budowę, decyzją o warunkach zabudowy itp.
architekt w białym kasku i odblaskowej kamizelce trzyma plan budowy w rękach i patrzy na budowę, mieskzanie+
Zakup gruntu +
Zakup gruntu oraz finansowanie inwestycji w trakcie budowy.
mężczyzna w garniturze i białym kasku trzyma w rękach plan budowy, spaceruję obok budynków, mieszkanie+
Zakup inwestycji
Zakup inwestycji w stanie deweloperskim lub wykończonym.

Do rozpoczęcia współpracy niezbędna jest pozytywna ocena nieruchomości. Kiedy Powinna ona po prostu spełniać możliwie najwięcej z poniższych warunków:

  • została ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na budownictwo wielorodzinne lub posiada decyzję o warunkach zabudowy dopuszczających zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
  • posiada dostęp do utwardzonej drogi publicznej oraz do infrastruktury technicznej,
  • jest położona na obszarze zurbanizowanym, tj. w sąsiedztwie placówek oświatowych, punktów usługowych, ośrodków zdrowia, miejsc pracy itp.,
  • jest położona w sąsiedztwie przystanków komunikacji zbiorowej, przez co jest dobrze skomunikowana z obszarami atrakcyjnymi dla mieszkańców.

Umowa PFR Nieruchomości

Współpraca z przedsiębiorcami jest prowadzona w oparciu o umowę ze spółką PFR Nieruchomości S.A.(PFRN). PFRN określa potencjał i możliwości inwestycyjne danego projektu po otrzymaniu dokumentów wskazujących na dokładną lokalizację inwestycji,  sytuację planistyczną oraz stan władania. 

Czas trwania inwestycji jest zależny od uwarunkowań konkretnej nieruchomości. Zazwyczaj cykl inwestycyjny trwa około 2,5–3 lata.

Skontaktuj się z PFRN i dowiedz się więcej: grunty@bgkn.pl.

Kontakt ze spółką jest możliwy także pod nr telefonu: 502-630-582

Język | Language

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close