Dla kogo program?

Mieszkanie Plus jest zbiorem działań rządu zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. To program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych.

Mieszkanie Plus wspiera ludzi, dla których uzyskanie własnego mieszkania było z  różnych powodów niemożliwe. Ważnym celem jest też mobilność i elastyczność na rynku pracy dzięki dostępności mieszkań na wynajem. W sposób szczególny Mieszkanie Plus ma za zadanie poprawić sytuację młodych rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Program proponuje mieszkania na wynajem lub na wynajem z opcją dojścia do własności. O szczegółowych kryteriach przyznania mieszkania i najmu decydują samorządy. Przy tworzeniu kryteriów, może być brana pod uwagę liczba dzieci lub umiarkowany poziom dochodów przyszłych najemców. Najemcy mieszkań powinni spełniać dwa kryteria: nie posiadać na własność mieszkania lub innej nieruchomości oraz mieć możliwość terminowego opłacania czynszu.

Uzupełnieniem programu Mieszkanie Plus są dopłaty do czynszu. Mogą z nich skorzystać rodziny słabiej uposażone. Dzięki dopłatom osoby o dochodach niewystarczających na zakup mieszkania lub opłacanie rynkowego czynszu mogą w  bezpieczny i stabilny sposób wynająć mieszkanie. Od 2019 roku dopłatami objęte będą mieszkania nowe lub poddane rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z samorządami.

Dodatkowym wsparciem programu Mieszkanie Plus są ułatwienia dla przedsiębiorców i samorządów. Dzięki przyśpieszeniu procedur administracyjnych, odblokowaniu podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz racjonalizacji przepisów budowlanych mieszkania mogą być budowane szybciej, taniej i w wyższej niż obecnie jakości.

 

 

Najemcy z Kępna

Mieszkania socjalne
i komunalne

Mieszkańcom o niskich dochodach gminy zapewniają lokale komunalne, socjalne oraz zastępcze. Podpisanie umowy najmu wiąże się ze spełnieniem określonych warunków ustalanych samodzielnie przez każdą gminę. Najczęściej należą do  nich trudne warunki mieszkaniowe oraz niski dochód gospodarstwa domowego przypadający na członka rodziny.

W ramach programu Mieszkanie Plus uporządkowano dotychczasowe rozwiązania w zakresie budownictwa komunalnego. Aktualna wysokość wsparcia dla gmin waha się, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, od 20 do 55 proc. kosztów inwestycji. Ustawa przewiduje różne formy przedsięwzięć – od remontu, przez przebudowę, budowę, po kupno lokalu mieszkalnego, a nawet całego budynku.

Na jesienną edycję 2018 roku programu wsparcia budownictwa komunalnego zaplanowano  kwotę ponad 158 mln zł, w latach 2019–2020 w kwocie po 500 mln zł, zaś od 2021 do 2025 roku po 1 mld zł. Przewiduje się, że w latach 2019–2025 łączne efekty budownictwa gminnego osiągną ponad 150 tys. lokali mieszkalnych. Będzie to związane ze zwiększeniem efektów w segmencie mieszkań komunalnych oraz wprowadzeniem nowego instrumentu wsparcia budownictwa społecznych mieszkań czynszowych.

Mieszkania w Kępnie, woj. wielkopolskie

Towarzystwa
budownictwa społecznego

W ramach budownictwa społecznego maksymalna wysokość czynszu jest określona przez ustawę. Pomoc w budowaniu mieszkań społecznych zapewnia budżet państwa z rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Mieszkania oferują współpracujące z samorządami towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki gminne.

Program Mieszkanie Plus wspiera rozwój TBS-ów. Wprowadzono m.in. przepisy umożliwiające inwestowanie przez fundusze inwestycyjne w TBS-y. Zwiększy to dostępność tych mieszkań dla osób niedysponujących własnymi środkami, co spowoduje wzrost popytu i liczby realizowanych inwestycji.

Zwiększono również finansowanie rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego, w ramach którego TBS-y, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne mogą ubiegać się o preferencyjne finansowanie zwrotne na budowę mieszkań. Planuje się, że w ramach programu rocznie sfinansowana zostanie budowa około 3 tys. mieszkań. W ciągu 10 lat realizacji programu państwo przeznaczy na ten cel około 4,5 mld zł.

Osiedle w Kępnie, TBS Kępno Sp. z o.o.

 

Mieszkania
komercyjne

W ramach programu Mieszkanie Plus powstają nowoczesne budynki i mieszkania, przyjazne rodzinom i społecznościom lokalnym. Kluczowym założeniem wszystkich inwestycji jest oferowanie komercyjnie kalkulowanych, ale konkurencyjnych w stosunku do lokalnych rynków mieszkaniowych stawek czynszu, tak aby umożliwić najem mieszkań także rodzinom słabiej uposażonym. Mieszkania mogą być również oferowane z opcją dojścia do własności.

Projekty mieszkaniowe są finansowane ze środków funduszy inwestycyjnych, których aktywami zarządza PFR Nieruchomości (b. BGK Nieruchomości). Realizacja inwestycji odbywa się we  współpracy z samorządami, oraz inwestorami prywatnymi i podmiotami Skarbu Państwa. Do końca 2019 roku wartość przygotowywanych przez PFR Nieruchomości projektów  mieszkaniowych przekroczy 20 mld zł.

W programie Mieszkanie Plus promowane są nowoczesne rozwiązania technologiczne i budowlane, co pozwala obniżać koszty  budowy bez utraty jakości mieszkań. Szczególna uwaga poświęcana jest na zachowanie najwyższych współczesnych standardów urbanistycznych i architektonicznych, a także wysokich norm energetycznych.

Mieszkania powstają w bezpośrednim sąsiedztwie niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej, z dogodnym dostępem do komunikacji zbiorowej, szkół, przedszkoli, placówek ochrony zdrowia oraz terenów rekreacyjnych.

Osiedle w Jarocinie, Jarocińskie TBS Sp. z o.o.

Rozwój rynku mieszkaniowego

W Polsce przypada około 370 mieszkań na tysiąc mieszkańców, podczas gdy w krajach UE wskaźnik ten wynosi 400 – 500 mieszkań. Zwiększenie liczby mieszkań jest zatem w Polsce koniecznością. Wymaga to wspólnego wysiłku całego sektora budownictwa mieszkaniowego: inwestorów prywatnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów gminnych, producentów materiałów budowlanych, firm budowlano -montażowych oraz instytucji finansowych.

W ramach programu Mieszkanie Plus rząd podjął działania mające  zwiększyć budowę dostępnych cenowo mieszkań. Poza przyjętymi już ustawami, zapewniającymi przyspieszenie procedur budowlanych oraz pomoc budżetową dla części inwestorów i najemców, trwają prace mające na celu wzmocnienie rynku pracy w sektorze budownictwa, dalszy rozwój społecznego budownictwa czynszowego i komunalnego, a także zwiększenie finansowania inwestycji mieszkaniowych.

Utworzony został także wehikuł inwestycyjny nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza PFR Nieruchomości. Fundusz działa na zasadach komercyjnych i inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach. W tej chwili Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które łącznie umożliwiają budowę ponad 100 tys. mieszkań o łącznej wartości ponad 20 mld zł.

Osiedle w Jarocinie, woj. wielkopolskie

Rozwiązania prawne

W ramach programu Mieszkanie Plus zostały wprowadzone zmiany legislacyjne, które znacznie ułatwiają budowę mieszkań na szeroką skalę w całym kraju. Elementami programu są m.in. tzw. specustawa mieszkaniowa oraz ustawa o dopłatach do czynszu. Dzięki ustawie o dopłatach do czynszów od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom przysługiwać będą dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Dzięki dopłatom dziesiątki tysięcy rodzin rocznie będzie stać na wynajęcie mieszkania. Z kolei przedsiębiorcy będą bardziej skłonni do inwestowania w rozwój dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z uwagi na ograniczenie ryzyk związanych z nieterminowanym uiszczenia opłat przez najemców.

Tzw. specustawa mieszkaniowa umożliwi sprawne rozpoczęcie inwestycji m.in. na terenach poprzemysłowych należących aktualnie do samorządów i spółek Skarbu Państwa. W ramach obowiązujących dotąd przepisów przygotowanie inwestycji mieszkaniowych na tych terenach zajmowało około 5 lat. Dzięki specustawie nowe lokalizacje pod inwestycje dostępne będą w ciągu kilku – kilkunastu miesięcy.

W ramach realizacji programu uporządkowano przepisy dotyczące budownictwa komunalnego oraz społecznego budownictwa czynszowego Ważnym filarem programu jest także zmiana użytkowania wieczystego w prawo własności mieszkań. W przygotowaniu jest również ustawa wprowadzająca do polskiego porządku prawnego instytucję firm inwestujących w najem nieruchomości, w skrócie FINN (REIT-y).

Skip to content

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności. polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close