PROGRAM

MIESZKANIE PLUS

Mieszkanie Plus to podstawowy pakiet rozwiązań Narodowego Programu Mieszkaniowego

Podzielony został na dwa filary – część rynkową i część społeczną.

Filar rynkowy pakietu Mieszkanie Plus umożliwia osobom o umiarkowanych dochodach najem mieszkania lub najem z możliwością dojścia do własności mieszkania. Filar ten przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej i możliwości ubiegania się o mieszkanie socjalne/komunalne, lecz posiadają zdolność regularnego opłacania czynszu. Czynsze są naliczane według stawki rynkowej.

Filar społeczny pakietu Mieszkanie Plus jest segmentem budownictwa mieszkaniowego zaspokajającym potrzeby mieszkaniowe osób średnio i najniżej zarabiających. Mieszkania powstają z udziałem środków budżetu państwa, użytkowane są w formule najmu, a czynsz w nich jest limitowany ustawowo (mieszkania w TBS), albo ustalany przez władze samorządowe (budownictwo gminne). Uzyskanie najmu wiąże się ze spełnieniem określonych warunków.  – niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz niski dochód gospodarstwa domowego przypadający na członka rodziny. Dodatkowo z reguły gminy ustalają kryteria pierwszeństwa dla osób ubiegających się o najem (np. dla rodzin wielodzietnych). W tym zakresie przewidziane są dwa programy wsparcia realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego: program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz program wsparcia społecznego budownictwa czynszowego.

Celem Narodowego Programu Mieszkaniowego jest zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających obecnie nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych (do 2030 r. liczba mieszkań przypadająca na 1 tys. mieszkańców powinna osiągnąć poziom 435 mieszkań na 1000 osób).

Dla kogo program?

To chyba jedno z najczęściej zadawanych pytań! Zanim na nie odpowiemy,

krótko wyjaśnimy, czym w ogóle jest Mieszkanie Plus.

Oto Program Mieszkanie Plus!

To zespół działań prowadzonych przez rząd Polski wspierający Polaków na drodze do własnego mieszkania. W praktyce polega to na zwiększaniu inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym.

Co oferuje program Mieszkanie Plus?

Program (filar rynkowy) proponuje mieszkania w dwóch opcjach:

 • mieszkanie na wynajem,
 • mieszkanie na wynajem z opcją dojścia do własności.
trzy osobowa rodzina, tata trzyma małe dziecko na rękach które trzyma misia, mama przytula się do dziecka i trzyma w rękach pudełko w kształcie w domu, mieszkanie+

Filar rynkowy programu Mieszkanie Plus

Priorytetowi odbiorcy programu:

młodzi rodzice z małym dzieckiem na rękach, mieszkanie +
Młode rodziny
W sposób szczególny Mieszkanie Plus ma poprawić sytuację młodych rodzin. Uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie ułatwiało podjęcie decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.
szczęśliwa rodzina, na pierwszym planie uśmiechnięta dziewczynka, dziewczynka trzyma w rękach karton z pluszowym misiem, na drugim planie szczęśliwi rodzice, mieszkanie+
Migrujący za pracą
Ważnym celem programu Mieszkanie Plus jest też mobilność i elastyczność na rynku pracy. Dzięki dostępności mieszkań na wynajem osoby podejmujące decyzję o pracy poza rodzinną miejscowością, otrzymują większe szanse na stabilne życie.
szczęśliwa rodzina, na pierwszym palnie mama rysuje kredkami z córką, na drugim planie tata rysuje z synem, mieszkanie +
Po prostu – Polacy
To program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych, do wszystkich Polaków! To wsparcie ludzi, dla których uzyskanie własnego mieszkania było z różnych powodów niemożliwe.

Jakie dwa kryteria są niezbędne, by wziąć udział w programie Mieszkanie Plus?

Najemcy mieszkań powinni spełniać dwa kryteria: nie posiadać na własność mieszkania lub innej nieruchomości oraz mieć możliwość terminowego opłacania czynszu. O szczegółowych kryteriach decydują samorządy.

Mieszkania na wynajem to nie wszystko!


Rządowy program przewiduje również dopłaty do czynszu! 

Uzupełnieniem programu Mieszkanie Plus są dopłaty do czynszu. Mogą z nich skorzystać rodziny słabiej uposażone. 

Dzięki dopłatom, osoby o dochodach nie wystarczających na zakup mieszkania lub opłacanie rynkowego czynszu, mogą w bezpieczny i stabilny sposób wynająć mieszkanie. Od 2019 roku dopłatami objęte są również mieszkania nowe lub poddane rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z samorządami.

Mieszkanie Plus dla samorządów i przedsiębiorców

Dodatkowym wsparciem programu Mieszkanie Plus są ułatwienia dla przedsiębiorców i samorządów. Dzięki przyspieszeniu procedur administracyjnych, odblokowaniu podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe oraz racjonalizacji przepisów budowlanych mieszkania mogą być budowane szybciej, taniej i w wyższej jakości.

Jak powstaje Mieszkanie Plus?


Realizacja programu Mieszkanie Plus składa się z kilku etapów.

 • Dwa lata trwa analiza działek pod kątem prawnym, podatkowym, geologicznym, architektonicznym, sozologicznym (czy grunt przeznaczony pod inwestycję nie jest np. skażony), a następnie projektowanie nieruchomości. 
 • Kolejne lata, w zależności od skali inwestycji, zajmuje proces budowlany. 

Cały proces inwestycyjny trwa od 4 do 6 lat. Realizacja inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus rozpoczyna się zatem dużo wcześniej niż wbicie pierwszej łopaty.

Oto cały proces inwestycyjny, od analizy działek po oddanie kluczy.

1. Pozyskanie gruntu Wytypowanie atrakcyjnej pod względem inwestycyjnym działki i włączenie jej do banku ziemi Mieszkania Plus.
2. Analiza lokalizacji Eksperci badają działkę pod kątem prawnym, podatkowym, geotechnicznym, architektonicznym oraz sozologicznym (zanieczyszczenia).
3. Uzyskanie finansowania Decyzja o realizacji danej inwestycji poprzedzona jest analizą wielu czynników ekonomicznych. Pozytywna opinia o potencjale rozwojowym miasta/gminy daje pozytywną decyzję inwestycyjną.
4. Założenie spółki celowej Powstaje dedykowana konkretnej inwestycji spółka. To ona jest właścicielem nieruchomości.
5. Projektowanie Zlecenie przygotowania dokumentacji projektowej specjalistom z zakresu architektury, urbanistyki, budownictwa.
6. Zgody administracyjne W celu rozpoczęcia inwestycji niezbędne jest pozyskanie wszelkich wymaganych zgód administracyjnych jak np. pozwolenia na budowę.
7. Wybór generalnego wykonawcy Kolejny etap to wytypowanie firmy budowlanej odpowiedzialnej za kompleksową realizację prac budowlanych związanych z inwestycją.
8. Proces budowlany Rozpoczęcie budowy jest zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań. W zależności od wielkości inwestycji budowa trwa od dwóch do kilku lat.
9. Wręczenie kluczy Ostatni etap to nabór i analiza wniosków przez Urząd Gminy/Miasta. Podjęte zostają decyzje o przyznaniu lokalu najemcom, a następnie ma miejsce moment najbardziej oczekiwany przez wszystkich – przekazanie kluczy do własnego M!

Filar społeczny programu Mieszkanie Plus

Mieszkania socjalne i komunalne


Mieszkańcom o niskich dochodach gminy zapewniają lokale komunalne, socjalne oraz zastępcze. Podpisanie umowy najmu wiąże się ze spełnieniem określonych warunków ustalanych samodzielnie przez każdą gminę. Najczęściej należą do nich trudne warunki mieszkaniowe oraz niski dochód gospodarstwa domowego przypadający na członka rodziny.

W ramach programu Mieszkanie Plus uporządkowano dotychczasowe rozwiązania w zakresie budownictwa komunalnego.

 • Wysokość wsparcia
  Dofinansowania dla gmin mogą wynosić do 80 proc. kosztów inwestycji.
 • Różnorodność przedsięwzięć
  Ustawa przewiduje różne formy przedsięwzięć – od remontu, przez przebudowę, budowę, po kupno lokalu mieszkalnego, a nawet całego budynku.
 • Nowe wsparcie
  Wkrótce wprowadzona zostanie nowy instrument wsparcia budownictwa społecznych mieszkań czynszowych.

Przewiduje się, że w latach 2019–2025 łączne efekty budownictwa gminnego osiągną ponad 150 tys. lokali mieszkalnych.

158

mln złotych, wsparcie budownictwa komunalnego (edycja jesienna 2018 r.)

500

mln złotych, to pula, która ma być przekazywana w latach 2019-2020 na ten cel

1

mld złotych, to przewidywane finanse od 2021 do 2025 roku, na każdy rok

Towarzystwa budownictwa społecznego


W ramach budownictwa społecznego maksymalna wysokość czynszu jest określona przez ustawę. Pomoc w budowaniu mieszkań społecznych zapewnia budżet państwa z rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Mieszkania oferują współpracujące z samorządami towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), spółdzielnie mieszkaniowe oraz spółki gminne.

Program Mieszkanie Plus wspiera rozwój TBS-ów.

 • Wprowadzono m.in. przepisy umożliwiające inwestowanie przez fundusze inwestycyjne w TBS-y.
 • Zwiększono również finansowanie rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego.
 • TBS-y, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki gminne mogą ubiegać się o preferencyjne finansowanie zwrotne na budowę mieszkań.
 • Zwiększona została dostępność tych mieszkań dla osób niedysponujących własnymi środkami.
 • Wzrastać zaczął popyt i liczby realizowanych inwestycji.
osiedle niskich bloków, spacerujący ludzie wśród zieleni, mieszkanie+

W ciągu 10 lat realizacji programu państwo przeznaczy na ten cel

około 4,5 mld zł.

Mieszkania na wynajem


W ramach programu Mieszkanie Plus powstają nowoczesne budynki i mieszkania, przyjazne rodzinom i społecznościom lokalnym.

Kluczowym założeniem wszystkich inwestycji jest oferowanie komercyjnie kalkulowanych, ale konkurencyjnych w stosunku do lokalnych rynków mieszkaniowych stawek czynszu, tak aby umożliwić najem mieszkań także rodzinom słabiej uposażonym. Mieszkania mogą być również oferowane z opcją dojścia do własności.

.

Jak finansowane są projekty mieszkaniowe?

Projekty mieszkaniowe są finansowane ze środków funduszy inwestycyjnych, których aktywami zarządza PFR Nieruchomości S.A. (PFRN). Realizacja inwestycji odbywa się we  współpracy z samorządami oraz inwestorami prywatnymi i podmiotami Skarbu Państwa. Do końca 2019 roku wartość przygotowywanych przez PFRN projektów mieszkaniowych przekroczyła 20 mld zł.

Jakie są założenia technologiczne w projektach?

W programie Mieszkanie Plus promowane są nowoczesne rozwiązania technologiczne i budowlane, co pozwala obniżać koszty budowy bez utraty jakości mieszkań.

Jakie są założenia urbanizacyjne w projektach?

Mieszkania powstają w bezpośrednim sąsiedztwie niezbędnej infrastruktury społecznej i technicznej, z dogodnym dostępem do komunikacji zbiorowej, szkół, przedszkoli, placówek ochrony zdrowia oraz terenów rekreacyjnych.

Rozwój rynku mieszkaniowego


Czy wiesz ile mieszkań przypada w Polsce na 1000 mieszkańców? 

To 380,5 na koniec 2018 r. W krajach UE wskaźnik ten wynosi 400 – 500 mieszkań.

Zwiększenie liczby mieszkań jest w Polsce koniecznością. Wymaga to wspólnego wysiłku całego sektora budownictwa mieszkaniowego: inwestorów prywatnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów gminnych, producentów materiałów budowlanych, firm budowlano-montażowych oraz instytucji finansowych.

W ramach programu Mieszkanie Plus rząd podjął działania mające zwiększyć budowę dostępnych cenowo mieszkań. Jakie to działania?

 • Przyjęcie ustaw zapewniających przyspieszenie procedur budowlanych.
 • Pomoc budżetowa dla części inwestorów i najemców.
 • Wzmocnienie rynku pracy w sektorze budownictwa.
 • Dalszy rozwój społecznego budownictwa czynszowego i komunalnego.
 • Zwiększenie finansowania inwestycji mieszkaniowych.
duże osiedle, bloki, spacerujący ludzie wśród zieleni, mieszkanie+

Zrealizowane inwestycje


Szczegółowe informacje na temat inwestycji
w trakcie realizacji oraz zrealizowanych można
znaleźć w zakładce Aktualności.

Język | Language

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą polityką prywatności. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close